Πολιτιστικός Οργανισμός Καλλιτεχνών Ελλάδας (Π.Ο.Κ.Ε.)

Ο οργανισμός μας αποτελεί ένα ανοιχτό πεδίο συνεργασίας και σύμπραξης, με καθαρούς στόχους την πολιτιστική και βιοτική αναβάθμιση του τόπου μας.

Στον Π.Ο.Κ.Ε. (Πολιτιστικός Οργανισμός Καλλιτεχνών Ελλάδας), πιστεύουμε ότι η πολιτιστική παιδεία είναι το κλειδί για ένα καλύτερο αύριο. Μελετώντας τον Παγκόσμιο πολιτισμό και τα μέρη που τον απαρτίζουν όπως η παράδοση και η εξέλιξη της στο σήμερα, οι τέχνες κάθε λαού και η ιστορία του, μας βοηθάνε να κατανοήσουμε και να αγκαλιάσουμε τις ομοιότητες μας και να εξομαλύνουμε τις διαφορές μας.

Στον Π.Ο.Κ.Ε. πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία μέσα από αυτόν, είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να χαράξουμε τη πορεία για ένα πιο δίκαιο αύριο για όλους και μια πολιτική που να ευνοεί τους πολλούς.

Ο Π.Ο.Κ.Ε. (Πολιτιστικός Οργανισμός Καλλιτεχνών Ελλάδας), μέσα σε αυτά τα πλαίσια στηρίζει καλλιτεχνικές και γενικά πολιτιστικές δράσεις, θέτοντάς τες υπό την αιγίδα του, με καθαρούς στόχους και απώτερο σκοπό την αξιοποίηση, την στήριξη και την διάδοση του έργου γνωστών και νέων καλλιτεχνών και δημιουργών, από όλο τον κόσμο. Για την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας ο Π.Ο.Κ.Ε. (Πολιτιστικός Οργανισμός Καλλιτεχνών Ελλάδας), προχώρησε σε πράξη αδελφοποίησης με το Ελληνικό Τμήμα της CID UNESCO.

Ιδιαίτερη σημασία αποτελεί η ενισχυτική συμβολή των μελών και των φίλων με την συμμετοχή τους, ώστε και με την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών στους χώρους των δράσεών μας να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για ένα ποιοτικότερο αύριο.

Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε και να γίνετε ενεργό μέλος της προσπάθειάς μας.


	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Tηλ: 2130226962
Μessenger: m.me/culturalfundofgreekartists
E-mail: poke@poke.org.gr
Website: http://www.poke.org.gr